Wspieranie działań archiwalnych 2020 - Brzozie Lubawskie

Opracowanie i udostępnienie akt zespołu Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzoziu Lubawskim, przechowywanych w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej wraz z konserwacją, digitalizacją oraz  tworzeniem indeksów osobowych najstarszych ksiąg metrykalnych


W ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w dn. 29 kwietnia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2020", Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej złożyło ofertę w przedmiotowym konkursie.
Po rozpatrzeniu naszej oferty, komisja konkursowa, przyznała nam 52,3 punkta, tym samym dając pozytywną ocenę wniosku. W ramach konkursu "Wspieranie Działań Archiwalnych 2020" otrzymaliśmy 48 200 zł na realizację projektu pn. „Opracowanie i udostępnienie akt zespołu Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzoziu Lubawskim, przechowywanych w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej wraz z konserwacją, digitalizacją oraz stworzeniem indeksów osobowych najstarszych ksiąg metrykalnych".
Zadanie miało na celu opracowanie oraz udostępnienie zespołu archiwalnego wytworzonego i zgromadzonego w toku funkcjonowania parafii z Brzozia Lubawskiego.


Zapraszamy do zapoznania się z wystawą podsumowującą projekt autorstwa archiwistki Anny Piwowarskiej. 

O projekcie
O projekcie
Studia wstępne
Studia wstępne
Systematyzacja
Systematyzacja
Inwentaryzacja
Inwentaryzacja
Konserwacja
Konserwacja
Konserwacja
Konserwacja
Indeksacja
Indeksacja
Indeksacja
Indeksacja
Sporządzenie inwentarza
Sporządzenie inwentarza
Digitalizacja
Digitalizacja
Wprowadzenie danych do systemu
Wprowadzenie danych do systemu
fileIndeks alfabetyczny chrztów, ślubów i zgonów
Indeks alfabetyczny chrztów z lat 1598-1805; ślubów z lat 1599-1805 i zgonów z lat 1698-1804.
pdfINDEKSY CHRZTÓW
Indeks chronologiczny chrztów z lat 1598-1805.
pdfINDEKSY ŚLUBÓW
Indeks chronologiczny ślubów z lat 1599-1805.
pdfINDEKSY ZGONÓW
Indeks chronologiczny zgonów z lat 1698-1804.