Pomoce archiwalne

Poniżej zamieszczamy pomoce archiwalne, które dostępne są w naszej pracowni naukowej. Część z nich została dodana w formie pliku PDF, zaś niektóre jedynie w postaci opisu bibliograficznego:

pdfIndeks miejscowości parafii Diecezji Toruńskiej
Autor: ks. kan. Jerzy K. Kalinowski
DIECEZJA TORUŃSKA 2016. Struktura i duchowieństwo, red. J. K. Kalinowski, Toruń 2016, s. 519-542.
pdfRepertorium akt Bractwa Bożego Ciała - Toruń Katedra
Autor: Mateusz Żmudziński
Dokument powstał podczas przygotowania pracy magisterskiej, jako repertorium akt Bractwa Bożego Ciała w parafii Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Toruniu.
pdfInwentarz zespołu archiwalnego dziekana Lubawskiego
Autor: ks prof. dr hab. Anastazy Nadolny
Dokument przekazano do archiwum wraz z archiwaliami dziekana lubawskiego dnia 18 VI 2013 roku.
pdfInwentarz zespołu archiwalnego parafii pw. Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny w Lubawie
Autor: ks prof. dr hab. Anastazy Nadolny
Dokument przekazano do archiwum wraz z archiwaliami parafii lubawskiej dnia 18 VI 2013 roku.
pdfSpis akt ławniczych Golubia (Acta scabinalia)
Autor: ks. kan. Jerzy K. Kalinowski
pdfInwentarz roboczy zespołu parafii pw. WNMP w Chełmnie
Autor: mgr Jagoda Jankowska
Roboczy inwentarz powstał podczas przygotowywania rozprawy magisterskiej przez Panią Jagodę Jankowską.
pdfInwentarz zbioru dokumentów parafii pw. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim
Inwentarz obejmuje opracowany zbiór dokumentów z zespołu parafii pw. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Jest inwentarzem serii pierwszej. Po opracowaniu pozostałej dokumentacji parafialnej zostanie uzupełniony o kolejne serie, podserie i jednostki.
pdfInwentarz zbioru dokumentów parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Brzoziu Lubawskim
Autor: Anna Piwowarska
Dokument powstał podczas realizacji projektu Wspieranie Działań Archiwalnych 2020
pdfInwentarz zbioru dokumentów parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
Autor: Paulina Lewandowska, Anita Zakrzewska
fileInwentarz zespołu parafii pw. Świętego Mikołaja w Chełmży
Autor: mgr Sonia Waleszczuk
Roboczy inwentarz powstał podczas przygotowywania rozprawy magisterskiej przez Panią Sonię Waleszczuk
fileInwentarz zespołu Dekanat Brodnicki
Autor: Anita Zakrzewska
Inwentarz powstał podczas przygotowywania rozprawy licencjackiej.
pdfInwentarz parafii pw. Św. Bartłomieja w Mszanie
Autor: Wiktoria Napieralska

Artykuły o zasobie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, w literaturze:

 1. Czekaj P., Zmudziński M., Archiwum parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie. Spis akt [w:] Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001-2016), red. Zmudziński M., Ruczyńska M., Toruń 2017, s. 219-274.       

Publikacja elektroniczna

 1. Kurek J., Inwentarz zespołu akt cysterek-benedyktynek toruńskich z lat 1311-1833, ?Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne?, t. 86, 2006, s. 189-283.
 2. Michalak K., Księgi metrykalne Parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Lidzbarku w zasobie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, [w:] Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001-2016), red. Zmudziński M., Ruczyńska M., Toruń 2017, s. 147-173.

Publikacja elektroniczna

 1. Nadolny A., Archiwum dziekańskie dekanatu lubawskiego, ?Teologia i Człowiek?, t. 7-8, 2006, s. 173-184.
 2. Nadolny A., Archiwum parafii lubawskiej. Inwentarz, ?Teologia i Człowiek?, t. 11, 2008, s. 27-39.
 3. Ruczyńska M., Marginalia o charakterze osobistym w księgach metrykalnych Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Radomnie [w:] Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001-2016), red. Zmudziński M., Ruczyńska M., Toruń 2017, s. 175-218.      

Publikacja elektroniczna

 1. Włodarski Ł., Inwentarz realny średniowiecznych dokumentów pergaminowych i pieczęci z zespołu Monastica przechowywanych w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej w Toruniu, ?Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne?, t. 106, 2016, s. 343-354.
 2. Zmudziński M., Księgi metrykalne w zasobie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. Informator, Toruń 2016.
 3. Zmudziński M., Księgi metrykalne w zasobie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. Informator uzupełniony, Toruń 2017.

Publikacja elektroniczna

 1. Zmudziński M., Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej ? instytucja przechowująca i chroniąca kościelne archiwalia, [w:] Ochrona zabytków sakralnych, red. M. Różański, Łódź 2017, s. 167-177.
 2. Zmudziński M., Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001-2013). Dzieje i zasób, ?Archiva Ecclesiastica?, R. 7 (2014), nr 7, s. 65-79.
 3. Zmudziński M., Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001-2016). Historia i perspektywy na przyszłość, [w:] Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001-2016), red. Zmudziński M.,, Ruczyńska M.,, Toruń 2017, s. 61-80.

Publikacja elektroniczna