Historia

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej zostało powołane Dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego dnia 24 czerwca 2001 roku. Podstawą erygowania centralnego archiwum historycznego dla Diecezji Toruńskiej utworzonej w 1992 roku, były przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Do podstawowych funkcji toruńskiego archiwum diecezjalnego należało gromadzenie, przechowywanie i udostępniania archiwaliów. Dekret biskupi zobowiązał władze Archiwum do wydania statutu i regulaminu, które miały określić zasady jego funkcjonowania oraz korzystania z materiałów archiwalnych.


Pierwszym dyrektorem Archiwum został ks. Dariusz Aniołkowski. Dopiero w sierpniu 2002 roku na stanowisko archiwisty zostali powołani: ks. Jerzy Karol Kalinowski oraz ks. Bogumił Władysław Szmergalski. Od 16 listopada 2009 roku obowiązki dyrektora pełni ks. Kalinowski. W sierpniu 2010 roku mianowany archiwistą Diecezji Toruńskiej został ks. Marian Czesław Szudrowicz. We wrześniu 2014 roku na stanowisko młodszych archiwistów mianowano dotychczasowych wolontariuszy.


Od początku istnienia, Archiwum mieści w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, zajmując parter prawego skrzydła.