Kwerendy na zlecenie

Kwerendy na zlecenie

W Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej usługi w zakresie wyszukiwania materiałów archiwalnych i prowadzenia kwerend na zlecenie prowadzą wykwalifikowani pracownicy Instytutu Promocji Historii Sp. z o.o.. Odpisy aktów: chrztu i urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzają pracownicy na wniosek IPH.

Usługi archiwalne wykonywane są na podstawie pisemnego zamówienia, które można pobrać ze strony archiwum, w zakładce "Pliki do pobrania" lub kontaktując się z firmą: kwerendy.iph@gmail.com.

Rozpoczęcie kwerendy następuje po uiszczeniu opłaty wstępnej przez osobę lub instytucję zlecającą płatne poszukiwania. Opłata wstępna obejmuje: przygotowanie do rozpoczęcia kwerendy oraz pierwszą godzinę poszukiwań. Opłata wstępna nie podlega zwrotowi.

Cennik usług Instytutu Promocji Historii Sp. z o.o.:

  • opłata wstępna - 54,99 zł
  • każda rozpoczęta godzina poszukiwań - 40 zł
  • wykonanie odpisów aktów metrykalnych:
    • skróconego - 25 zł
    • pełnego - 35 zł
  • przy zleceniu z zagranicy - dopłata do kosztów przelewu - 20 zł

Kontakt do Instytutu Promocji Historii Sp. z o.o.

ul. Gagarina 5/102 87-100 Toruń

tel. 537 000 316

e-mail: kwerendy.iph@gmail.com